Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0223(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0124/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0124/2010

Συζήτηση :

PV 17/05/2010 - 16
CRE 17/05/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0159

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

8.3. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***II (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της εκδόσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) [05386/3/2010 - C7-0095/2010- 2008/0223(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου