Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2177(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0135/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0135/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.9
CRE 18/05/2010 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0165

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

8.9. Ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τη διοίκηση των εταιρειών - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία.

Παρεμβάσεις:

Ο Derek Roland Clark, πριν από την ψηφοφορία, επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για αυτήν την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου