Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2005(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0134/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0134/2010

Συζήτηση :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.15
CRE 18/05/2010 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0171

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

8.15. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του οικονομικού έτους 2011 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011 [2010/2005(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται.

Παρεμβάσεις:

Η Jutta Haug, πριν από την ψηφοφορία, για την επισήμανση λάθους στην κατάσταση ψηφοφορίας της Ομάδας της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου