Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Rui Tavares - A7-0125/2010

Philip Claeys a Zuzana Roithová

Správa: Carlos Coelho - A7-0126/2010

Zuzana Roithová

Správa: Rui Tavares - A7-0131/2010

Clemente Mastella

Odporúčanie do druhého čítania Astrid Lulling A7-0146/2010

Zuzana Roithová a Laima Liucija Andrikienė

Správa: Toine Manders - A7-0122/2010

Zuzana Roithová a Morten Løkkegaard

Správa: Luís Paulo Alves - A7-0054/2010

Marek Józef Gróbarczyk, Laima Liucija Andrikienė a Mairead McGuinness

Správa: Richard Ashworth - A7-0051/2010

Krisztina Morvai, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Hannu Takkula a Seán Kelly

Správa: Helga Trüpel - A7-0134/2010

Anneli Jäätteenmäki

Odporúčanie do druhého čítania Silvia-Adriana Ţicău A7-0124/2010

Sonia Alfano

Správa: Heide Rühle - A7-0151/2010

Sonia Alfano a Zuzana Roithová

Správa: Franziska Keller - A7-0140/2010

Mairead McGuinness a Seán Kelly

Správa: Hella Ranner - A7-0130/2010

Peter van Dalen a Alfredo Antoniozzi

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia