Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Rui Tavares - A7-0125/2010

Philip Claeys och Zuzana Roithová

Betänkande Carlos Coelho - A7-0126/2010

Zuzana Roithová

Betänkande Rui Tavares - A7-0131/2010

Clemente Mastella

Andrabehandlingsrekommendation Astrid Lulling A7-0146/2010

Zuzana Roithová och Laima Liucija Andrikienė

Betänkande Toine Manders - A7-0122/2010

Zuzana Roithová och Morten Løkkegaard

Betänkande Luís Paulo Alves - A7-0054/2010

Marek Józef Gróbarczyk, Laima Liucija Andrikienė och Mairead McGuinness

Betänkande Richard Ashworth - A7-0051/2010

Krisztina Morvai, Alfredo Antoniozzi, Peter Jahr, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Hannu Takkula och Seán Kelly

Betänkande Helga Trüpel - A7-0134/2010

Anneli Jäätteenmäki

Andrabehandlingsrekommendation Silvia-Adriana Ţicău A7-0124/2010

Sonia Alfano

Betänkande Heide Rühle - A7-0151/2010

Sonia Alfano och Zuzana Roithová

Betänkande Franziska Keller - A7-0140/2010

Mairead McGuinness och Seán Kelly

Betänkande Hella Ranner - A7-0130/2010

Peter van Dalen och Alfredo Antoniozzi

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy