Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Silvana KOCH-MEHRIN
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Jacek Olgierd Kurski hade låtit meddela att han hade varit närvarande men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy