Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2104(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0103/2010

Forhandlinger :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Afstemninger :

PV 19/05/2010 - 6.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0183

Protokol
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg

12. Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation ***I - Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation [KOM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Betænkning om Kommissionens meddelelse: Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015): styrket samarbejde mellem medlemslandene [KOM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik og Andres Perello Rodriguez forelagde deres betænkninger.

Talere: Trinidad Jiménez García-Herrera (formand for Rådet) og John Dalli (medlem af Kommissionen).

Talere: Cecilia Wikström (ordfører for udtalelse fra JURI), Eva Lichtenberger (ordfører for udtalelse fra JURI), Peter Liese for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký for ECR-Gruppen, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro og Françoise Grossetête.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino og Karin Kadenbach.

Talere: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik og Andres Perello Rodriguez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 19.5.2010.

(Mødet udsat kl. 16.25 og genoptaget kl. 16.30)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik