Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2104(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0103/2010

Keskustelut :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Äänestykset :

PV 19/05/2010 - 6.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0183

Pöytäkirja
Tiistai 18. toukokuuta 2010 - Strasbourg

12. Elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimukset ***I - Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (2009-2015) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista [KOM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Mietintö komission tiedonannosta ”Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (2009–2015): jäsenvaltioiden yhteistyön tiivistäminen” [KOM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik ja Andres Perello Rodriguez esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Trinidad Jiménez García-Herrera (neuvoston puheenjohtaja) ja John Dalli (komission jäsen).

Puheenvuorot: Cecilia Wikström (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eva Lichtenberger (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro ja Françoise Grossetête.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino ja Karin Kadenbach.

Puheenvuorot: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik ja Andres Perello Rodriguez.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.5.2010, kohta 6.7.

(Istunto keskeytettiin klo 16.25 ja sitä jatkettiin klo 16.30.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö