Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2104(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0103/2010

Debatai :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Balsavimas :

PV 19/05/2010 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0183

Protokolas
Antradienis, 2010 m. gegužės 18 d. - Strasbūras

12. Transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartai ***I - Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų nustatymo [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

Pranešimas dėl Komisijos komunikato „Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas: glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas“ [COM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

Miroslav Mikolášik ir Andres Perello Rodriguez pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Trinidad Jiménez García-Herrera (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: Cecilia Wikström (JURI komiteto nuomonės referentas), Eva Lichtenberger (JURI komiteto nuomonės referentas), Peter Liese PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Anna Rosbach EFD frakcijos vardu, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký ECR frakcijos vardu, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro ir Françoise Grossetête.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo: Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik ir Andres Perello Rodriguez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 19.5.2010.

(Posėdis sustabdytas 16.25 val. ir atnaujintas 16.30 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika