Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2104(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0103/2010

Debates :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Balsojumi :

PV 19/05/2010 - 6.10
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0183

Protokols
Otrdiena, 2010. gada 18. maijs - Strasbūra

12. Transplantācijai paredzētu cilvēka orgānu kvalitātes un drošības standarti ***I - Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015) (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010).

Ziņojums par Komisijas paziņojumu „Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015). Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm” [COM(2008)0819 - 2009/2104(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010).

Miroslav Mikolášik un Andres Perello Rodriguez iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Trinidad Jiménez García-Herrera (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un John Dalli (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cecilia Wikström (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Eva Lichtenberger (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Peter Liese PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Anna Rosbach EFD grupas vārdā, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Miroslav Ouzký ECR grupas vārdā, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Kristian Vigenin, Marina Yannakoudakis, Horst Schnellhardt, António Fernando Correia De Campos, James Nicholson, Theodoros Skylakakis, Zbigniew Ziobro un Françoise Grossetête.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino un Karin Kadenbach.

Uzstājās Trinidad Jiménez García-Herrera, John Dalli, Miroslav Mikolášik un Andres Perello Rodriguez.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 19. maija protokola 6.7. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 16.25 un atsākta plkst. 16.30 .)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika