Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2241(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0144/2010

Forhandlinger :

PV 18/05/2010 - 13
CRE 18/05/2010 - 13

Afstemninger :

PV 19/05/2010 - 6.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0184

Protokol
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

13. Institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder - Konference om revision af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol i Kampala, Uganda (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om de institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder [2009/2241(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konference om revision af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol i Kampala, Uganda

Ramón Jáuregui Atondo forelagde sin betænkning.

Diego López Garrido (formand for Rådet) og Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFET), Kinga Gál (ordfører for udtalelse fra LIBE), Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, Debora Serracchiani for S&D-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Morten Messerschmidt for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Maria Eleni Koppa, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera og Íñigo Méndez de Vigo.

Talere: Diego López Garrido, Viviane Reding og Ramón Jáuregui Atondo.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek og László Tőkés for PPE-Gruppen, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser og Maria Eleni Koppa for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala og Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, om konferencen i Kampala, Uganda, til revision af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (B7-0265/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 19.5.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik