Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2241(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0144/2010

Keskustelut :

PV 18/05/2010 - 13
CRE 18/05/2010 - 13

Äänestykset :

PV 19/05/2010 - 6.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0184

Pöytäkirja
Tiistai 18. toukokuuta 2010 - Strasbourg

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

13. Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen koskevat institutionaaliset näkökohdat - Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistuskonferenssi Kampalassa, Ugandassa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen koskevista institutionaalisista näkökohdista [2009/2241(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistuskonferenssi Kampalassa, Ugandassa

Ramón Jáuregui Atondo esitteli laatimansa mietinnön.

Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) ja Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kinga Gál (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, Debora Serracchiani S&D-ryhmän puolesta, Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Maria Eleni Koppa, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera ja Íñigo Méndez de Vigo.

Puheenvuorot: Diego López Garrido, Viviane Reding ja Ramón Jáuregui Atondo.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek ja László Tőkés PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser ja Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala ja Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Kampalassa, Ugandassa pidettävästä kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistuskonferenssista (B7-0265/2010)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.5.2010, kohta 6.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö