Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2241(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0144/2010

Debatter :

PV 18/05/2010 - 13
CRE 18/05/2010 - 13

Omröstningar :

PV 19/05/2010 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0184

Protokoll
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

13. Institutionella aspekter på Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - Konferensen för översyn av Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen i Kampala i Uganda (debatt)
CRE

Institutionella aspekter på Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna [2009/2241(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Konferensen för översyn av Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen i Kampala i Uganda

Ramón Jáuregui Atondo redogjorde för sitt betänkande.

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Kinga Gál (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, Debora Serracchiani för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Fernando López Aguilar, Marietje Schaake, Gerald Häfner, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Richard Howitt, Charles Goerens, Konrad Szymański, Csanád Szegedi, Carlo Casini, Maria Eleni Koppa, Filip Kaczmarek, Ana Gomes, Monica Luisa Macovei och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Janusz Władysław Zemke, Monika Flašíková Beňová, Krisztina Morvai, Barbara Matera och Íñigo Méndez de Vigo.

Talare: Diego López Garrido, Viviane Reding och Ramón Jáuregui Atondo.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek och László Tőkés för PPE-gruppen, Richard Howitt, Ana Gomes, Véronique De Keyser och Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala och Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om den konferens om översyn av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som ska hållas i Kampala, Uganda (B7-0265/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 19.5.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy