Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg

14. Handlingsplan för genomförande av Stockholmsprogrammet * (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Handlingsplan för genomförande av Stockholmsprogrammet *

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) och Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Kinga Göncz för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford, Simon Busuttil, Juan Fernando López Aguilar, Nathalie Griesbeck, Stavros Lambrinidis och Ramón Jáuregui Atondo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Salvatore Iacolino, Gerard Batten, Georgios Papanikolaou och Monica Luisa Macovei.

Talare: Diego López Garrido och Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy