Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 18. května 2010 - Štrasburk

17. Bezpečnostní a preventivní opatření na ropných plošinách EU na volném moři (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Bezpečnostní a preventivní opatření na ropných plošinách EU na volném moři

Günther Oettinger (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Bogusław Sonik za skupinu PPE, Kriton Arsenis za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Giles Chichester za skupinu ECR, Elie Hoarau za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Elena Oana Antonescu a Marek Józef Gróbarczyk.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău a Zigmantas Balčytis.

Vystoupil Günther Oettinger.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí