Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 18 mei 2010 - Straatsburg

17. Veiligheids- en preventiemaatregelen op offshore-olieplatforms in de EU (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Veiligheids- en preventiemaatregelen op offshore-olieplatforms in de EU

Günther Oettinger (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, Kriton Arsenis, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Giles Chichester, namens de ECR-Fractie, Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Elena Oana Antonescu en Marek Józef Gróbarczyk

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău en Zigmantas Balčytis.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid