Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg

17. Środki bezpieczeństwa i zapobiegawcze na morskich platformach wiertniczych w UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Środki bezpieczeństwa i zapobiegawcze na morskich platformach wiertniczych w UE

Günther Oettinger (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, Kriton Arsenis w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Giles Chichester w imieniu grupy ECR, Elie Hoarau w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Elena Oana Antonescu i Marek Józef Gróbarczyk

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău i Zigmantas Balčytis.

Głos zabrał Günther Oettinger.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności