Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg

17. Măsuri de securitate şi prevenire pe platformele petroliere offshore din Uniunea Europeană (dezbatere)
Stenograma

Declaraţie a Comisiei: Măsuri de securitate şi prevenire pe platformele petroliere offshore din Uniunea Europeană

Günther Oettinger (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, Kriton Arsenis, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage, în numele Grupului ALDE, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Giles Chichester, în numele Grupului ECR, Elie Hoarau, în numele Grupului GUE/NGL, Hans-Peter Martin, neafiliat, Elena Oana Antonescu şi Marek Józef Gróbarczyk.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău şi Zigmantas Balčytis.

A intervenit Günther Oettinger.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate