Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg

17. Bezpečnostné a preventívne opatrenia na morských ropných plošinách (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Bezpečnostné a preventívne opatrenia na morských ropných plošinách

Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, Kriton Arsenis v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Giles Chichester v mene skupiny ECR, Elie Hoarau v mene skupiny GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezaradený poslanec, Elena Oana Antonescu a Marek Józef Gróbarczyk.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Paul Rübig, Saïd El Khadraoui, Karin Kadenbach, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău a Zigmantas Balčytis.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia