Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2678(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0061/2010

Внесени текстове :

O-0061/2010 (B7-0217/2010)

Разисквания :

PV 18/05/2010 - 18
CRE 18/05/2010 - 18

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург

18. Кризата с вулканичната пепел (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0061/2010),зададен от Silvia-Adriana Ţicău, от името на комисията TRAN, на Комисията: Кризата с вулканичната пепел (B7-0217/2010)

Silvia-Adriana Ţicău разви въпроса, изискващ устен отговор.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“):

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“)

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност