Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2678(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0061/2010

Ingediende teksten :

O-0061/2010 (B7-0217/2010)

Debatten :

PV 18/05/2010 - 18
CRE 18/05/2010 - 18

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 18 mei 2010 - Straatsburg

18. Crisis als gevolg van aswolk (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag van (O-0061/2010) van Silvia-Adriana Ţicău, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Crisis als gevolg van aswolk (B7-0217/2010)

Silvia-Adriana Ţicău licht de mondelinge vraag toe.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Marian Harkin, Isabelle Durant, Jacqueline Foster, Jaroslav Paška, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher en Zigmantas Balčytis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gabriel Mato Adrover, Karin Kadenbach, João Ferreira, Angelika Werthmann, Paul Rübig, Seán Kelly en Inés Ayala Sender.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid