Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 18. toukokuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 5.Lisätalousarvio nro 1/2010: Pääluokka I - Euroopan parlamentti - Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (keskustelu)
 6.Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008-2013 (päätöksen N:o 573/2007/EY muuttaminen) ***I - Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muuttaminen) - Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (päätöksen 2008/839/YOS muuttaminen) - EU:n yhteinen uudelleensijoittamisohjelma (keskustelu)
 7.Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttaminen) ***I (keskustelu)
 8.Äänestykset
  
8.1.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 124 artikla) (äänestys)- Kohti eurooppalaista tieturvallisuusaluetta: tieturvallisuuden strategiset suuntaviivat vuoteen 2020 asti
  
8.2.Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustaminen ***II (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaatiminen) ***II (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008-2013 (päätöksen N:o 573/2007/EY muuttaminen) ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muuttaminen) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.6.Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (päätöksen 2008/839/YOS muuttaminen) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.7.EU:n yhteinen uudelleensijoittamisohjelma (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.8.Avaintaidot muuttuvassa maailmassa: Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.9.Yrityshallintoon liittyvät eettiset kysymykset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.10.EU:n nuorisostrategia – Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.11.Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin ***II (äänestys)
  
8.12.Tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät ***I (äänestys)
  
8.13.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle ***I (äänestys)
  
8.14.Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttaminen) ***I (äänestys)
  
8.15.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)
  
8.16.YMP:n yksinkertaistaminen (äänestys)
  
8.17.Julkisten hankintojen viimeaikainen kehitys (äänestys)
  
8.18.EU:n johdonmukainen kehitysyhteistyöpolitiikka ja julkista kehitysapua täydentävä kehitysapu (ns. ODA+) (äänestys)
  
8.19.Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön vakaville rikkomisille säädetyt seuraamukset (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimukset ***I - Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (2009-2015) (keskustelu)
 13.Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen koskevat institutionaaliset näkökohdat - Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistuskonferenssi Kampalassa, Ugandassa (keskustelu)
 14.Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 16.Toissijaisuusperiaate ja julkisten sosiaalipalveluiden yleinen kattavuus EU:ssa (keskustelu)
 17.Öljynporauslauttojen turvallisuus- ja ennaltaehkäisytoimenpiteet Euroopan unionissa (keskustelu)
 18.Vulkaanisen tuhkan aiheuttama kriisi (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan unionin korruption vastaiset pyrkimykset (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (193 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (618 kb) Liite 1 (8 kb) 
 
Pöytäkirja (161 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (219 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (537 kb)    
 
Pöytäkirja (251 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (479 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (575 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö