Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2010. május 18., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A Parlament tagjai
 4.A képviselőcsoportok tagjai
 5.01/2010. sz. költségvetés-módosítás: I. szakasz - Parlament - A 2011-es évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (vita)
 6.Európai Menekültügyi Alap létrehozása a 2008–2013-as időszakra (az 573/2007/EK tanácsi határozat módosítása) ***I - A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérés (a 1104/2008/EK rendelet módosítása) - A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállás (a 2008/839/IB határozat módosítása) - A közös uniós letelepítési program létrehozása (vita)
 7.Egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére (a 247/2006/EK rendelet módosítása) ***I (vita)
 8.Szavazások órája
  
8.1.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: (az eljárási szabályzat 117. cikke) (szavazás) - A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: stratégiai iránymutatások a közúti közlekedésbiztonság számára 2020-ig
  
8.2.Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozása ***II (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.Az épületek energiateljesítménye (átdolgozás) ***II (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.4.Európai Menekültügyi Alap létrehozása a 2008–2013-as időszakra (az 573/2007/EK tanácsi határozat módosítása) ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.5.A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérés (a 1104/2008/EK rendelet módosítása) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.6.A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállás (a 2008/839/IB határozat módosítása) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.7.A közös uniós letelepítési program létrehozása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.8.Kulcskompetenciák a változó világban: az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósítása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.9.A vállalatirányítással kapcsolatos deontológiai kérdések (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.10.Az EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.11.Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód ***II (szavazás)
  
8.12.A textiltermékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés ***I (szavazás)
  
8.13.Az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás ***I (szavazás)
  
8.14.Egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére (a 247/2006/EK rendelet módosítása) ***I (szavazás)
  
8.15.A 2011-es évre tervezett bevételek és kiadások - I. szakasz - Parlament (szavazás)
  
8.16.A KAP egyszerűsítése (szavazás)
  
8.17.Új fejlemények a közbeszerzésekben (szavazás)
  
8.18.Az EU-politikák fejlesztési célú koherenciája és a „hivatalos fejlesztési támogatás plusz” koncepció (szavazás)
  
8.19.A közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciók (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Az átültetésre kerülő emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági normák ***I - A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009-2015) (vita)
 13.Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásával kapcsolatos intézményi szempontok - A Római Statútumot felülvizsgáló kampalai (Uganda) konferencia (vita)
 14.Stockholmi cselekvési terv (vita)
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.A szubszidiaritás elve és a szociális jellegű közszolgáltatások egyetemessége az EU-ban (vita)
 17.A nyílttengeri olajfúrótornyok biztonsága és megelőző intézkedések az EU-ban (vita)
 18.A vulkáni hamu okozta válság (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Az Európai Unió erőfeszítései a korrupció elleni küzdelemben (írásbeli nyilatkozat)
Jegyzőkönyv (215 kb) Jelenléti ív (61 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (618 kb) 1. melléklet (8 kb) 
 
Jegyzőkönyv (163 kb) Jelenléti ív (24 kb) A szavazások eredménye (232 kb) Név szerinti szavazás eredménye (534 kb)    
 
Jegyzőkönyv (271 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (506 kb) Név szerinti szavazás eredménye (575 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat