Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2010 m. gegužės 18 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Parlamento sudėtis
 4.Frakcijų sudėtis
 5.Taisomasis biudžetas Nr. 1/2010. I skirsnis. Parlamentas - 2011 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (diskusijos)
 6.Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Sprendimo Nr. 573/2007/EB dalinis pakeitimas) ***I - Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis pakeitimas) - Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Sprendimo 2008/839/TVR dalinis pakeitimas) - ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (diskusijos)
 7.Specialiosios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (Reglamento (EB) Nr. 247/2006 dalinis pakeitimas) ***I (diskusijos)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.1.org.openoffice._2000.text.TabStop@420dd74fPrašymas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnis) - Europos saugios kelių eismo erdvės kūrimas. Strateginės kelių eismo saugumo užtikrinimo iki 2020 m. gairės (balsavimas)
  
8.2.Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimas ***II (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Pastatų energinis naudingumas (nauja redakcija) ***II (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Sprendimo Nr. 573/2007/EB dalinis pakeitimas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis pakeitimas) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Sprendimo 2008/839/TVR dalinis pakeitimas) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.7.ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.8.Pagrindiniai gebėjimai kintančiame pasaulyje: 2010 m. švietimo ir mokymo darbo programos įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.9.Deontologijos klausimai, susiję su bendrovių valdymu (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.10.ES strategija jaunimui. Investicijos ir galimybių suteikimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.11.Vienodas požiūris į vyrus ir moteris, kurie savarankiškai verčiasi darbine veikla ***II (balsavimas)
  
8.12.Tekstilės pavadinimai ir atitinkamas tekstilės gaminių ženklinimas ***I (balsavimas)
  
8.13.Makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I (balsavimas)
  
8.14.Specialiosios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (Reglamento (EB) Nr. 247/2006 dalinis pakeitimas) ***I (balsavimas)
  
8.15.2011 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Parlamentas (balsavimas)
  
8.16.BŽŪP supaprastinimas (balsavimas)
  
8.17.Nauji pokyčiai viešųjų pirkimų srityje (balsavimas)
  
8.18.ES politikos suderinamumas vystymosi labui ir „Oficialios paramos vystymuisi plius" koncepcija (balsavimas)
  
8.19.Sankcijos už sunkius socialinių taisyklių kelių transporte pažeidimus (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartai ***I - Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos instituciniai aspektai - Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto peržiūros konferencija Kampaloje (Uganda) (diskusijos)
 14.Stokholmo veiksmų planas (diskusijos)
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Socialinių viešųjų paslaugų subsidiarumo ir universalumo principas ES (diskusijos)
 17.Saugos ir prevencijos priemonės ES atviroje jūroje esančiose naftos platformose (diskusijos)
 18.Vulkano pelenų sukelta krizė (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 Priedas 1 - Europos Sąjungos pastangos kovoti su korupcija (rašytinis pareiškimas)
Protokolas (193 kb) Dalyvių sąrašas (61 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (618 kb) 1 Priedas (8 kb) 
 
Protokolas (159 kb) Dalyvių sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (242 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (355 kb)    
 
Protokolas (259 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (507 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (554 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika