Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 18. maijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 3.Parlamenta sastāvs
 4.Politisko grupu sastāvs
 5.Budžeta grozījums Nr. 01/2010, I iedaļa — Eiropas Parlaments - 2011. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (debates)
 6.Eiropas Bēgļu fonda izveide laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam (grozījumi Padomes Lēmumā Nr. 573/2007/EK) ***I - Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (Regulas (EK) Nr. 1104/2008 grozīšana) - Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2008/839/TI) - Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide (debates)
 7.Attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksaimniecības jomā (Regulas (EK) Nr. 247/2006 grozīšana) ***I (debates)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 124. pants) - Ceļā uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu — stratēģiskas pamatnostādnes ceļu satiksmes drošībai līdz 2020. gadam (balsošana)
  
8.2.Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izveide ***II (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Ēku energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) ***II (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Eiropas Bēgļu fonda izveide laikposmam no 2008. līdz 2013. gadam (grozījumi Padomes Lēmumā Nr. 573/2007/EK) ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (Regulas (EK) Nr. 1104/2008 grozīšana) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.6.Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2008/839/TI) * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.7.Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.8.Pamatprasmes mainīgai pasaulei — darba programmas „Izglītība un apmācība 2010” īstenošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.9.Uzņēmumu vadības deontoloģiskie aspekti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.10.ES jaunatnes stratēģija — ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.11.Vienlīdzība attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā ***II (balsošana)
  
8.12.Tekstilmateriālu nosaukumi un ar tiem saistītā tekstilizstrādājumu marķēšana ***I (balsošana)
  
8.13.Makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I (balsošana)
  
8.14.Attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksaimniecības jomā (Regulas (EK) Nr. 247/2006 grozīšana) ***I (balsošana)
  
8.15.2011. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
8.16.KLP vienkāršošana (balsošana)
  
8.17.Jaunākās norises saistībā ar publisko iepirkumu (balsošana)
  
8.18.ES attīstības politikas saskaņotība un jēdziens „oficiālā attīstības palīdzība plus” (balsošana)
  
8.19.Sodi par nopietniem sociālās jomas noteikumu pārkāpumiem autotransporta nozarē (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Transplantācijai paredzētu cilvēka orgānu kvalitātes un drošības standarti ***I - Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015) (debates)
 13.Institucionālie aspekti saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai - Starptautiskās krimināltiesas Romas statūtu pārskatīšanas konference Kampalā (Uganda) (debates)
 14.Stokholmas rīcības plāns (debates)
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16.Subsidiaritātes un vispārējuma princips sociālo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā ES (debates)
 17.Drošības un preventīvie pasākumi ES ūdeņos esošajās naftas ieguves platformās (debates)
 18.Vulkānisko pelnu radītā krīze (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Eiropas Savienības centieni korupcijas apkarošanā (rakstiska deklarācija)
Protokols (219 kb) Apmeklējumu reģistrs (61 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (618 kb) 1 Pielikums (8 kb) 
 
Protokols (158 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsošanas rezultāti (234 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (538 kb)    
 
Protokols (257 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (505 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (646 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika