Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 18 ta' Mejju 2010 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Kompożizzjoni tal-Parlament
 4.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 5.Baġit ta' emenda 01/2010: Taqsima I - Il-Parlament - L-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena 2011 - Taqsima I - Il-Parlament (dibattitu)
 6.Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu 2008-2013 (emenda tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Kunsill) ***I - Il-migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1104/2008) - Il-migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (emenda tad-Deċiżjoni 2008/839/ĠAI) - It-twaqqif ta' programm konġunt dwar ir-risistemazzjoni (dibattitu)
 7.Miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 247/2006) ***I (dibattitu)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: (Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)- Lejn żona Ewropea ta' sikurezza fit-toroq: linji gwida strateġiċi għas-sikurezza fit-toroq sal-2020
  
8.2.It-twaqqif ta' Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil ***II (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) ***II (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu 2008-2013 (emenda tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Kunsill) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.Il-migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1104/2008) * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Il-migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (emenda tad-Deċiżjoni 2008/839/ĠAI) * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.It-twaqqif ta' programm konġunt dwar ir-risistemazzjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.8.Kompetenzi ewlenin għal dinja li qed tinbidel: L-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ 2010 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.9.Kwistjonijiet deontoloġiċi marbuta mal-ġestjoni tal-kumpaniji (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.10.Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ – Investiment u Responsabilizzazzjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.11.Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom ***II (votazzjoni)
  
8.12.Ismijiet ta' tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti ***I (votazzjoni)
  
8.13.Għajnuna makrofinanzjarja lill-Ukraina ***I (votazzjoni)
  
8.14.Miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 247/2006) ***I (votazzjoni)
  
8.15.L-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena 2011 - Taqsima I - Il-Parlament (votazzjoni)
  
8.16.Simplifikazzjoni tal-PAK (votazzjoni)
  
8.17.Żviluppi ġodda fl-akkwisti pubbliċi (votazzjoni)
  
8.18.Il-Koerenza tal-Politiki tal-UE għall-Iżvilupp u l-kunċett ta’ 'Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp u iktar' (votazzjoni)
  
8.19.Penali għal ksur serju ta' regoli soċjali fit-trasport bit-triq (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.L-istandards tal-kwalità u s-sikurezza ta' organi umani maħsuba għat-trapjant ***I - Pjan ta' azzjoni dwar id-Donazzjoni tal-Organi u t-Trapjant (2009-2015) (dibattitu)
 13.Aspetti istituzzjonali tal-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali - Il-Konferenza ta' Analiżi dwar l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali f'Kampala, l-Uganda (dibattitu)
 14.Pjan ta' Azzjoni ta' Stokkolma (dibattitu)
 15.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 16.Il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-universalità tas-servizzi pubbliċi soċjali fl-UE (dibattitu)
 17.Miżuri ta' sigurtà u ta' prevenzjoni fuq il-pjattaformi taż-żejt fil-baħar fl-UE (dibattitu)
 18.Il-kriżi kkawżata mill-irmied tal-vulkan (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - L-isforzi tal-Unjoni biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni (dikjarazzjoni bil-miktub)
Minuti (192 kb) Reġistru tal-attendenza (61 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (618 kb) L-Anness 1 (9 kb) 
 
Minuti (163 kb) Reġistru tal-attendenza (24 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (238 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (535 kb)    
 
Minuti (263 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (512 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (577 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza