Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Componenţa grupurilor politice
 5.Buget rectificativ 1/2010: secţiunea I - Parlamentul - Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - secţiunea I - Parlamentul (dezbatere)
 6.Fondul european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE) ***I - Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Regulamentului (CE) nr. 1104/2008) - Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Deciziei 2008/839/JAI) - Crearea unui program comun de reinstalare al UE (dezbatere)
 7.Măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (modificarea Regulamentului (CE) nr. 247/2006) ***I (dezbatere)
 8.Votare
  
8.1.Cerere de consultare a Comitetului Economic şi Social European: (articolul 124 din Regulamentul de procedură) - Către un spaţiu european de siguranţă rutieră: orientări strategice pentru siguranţa rutieră până în 2020 (vot)
  
8.2.Crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil ***II (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***II (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Fondul european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE a Consiliului) ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Regulamentului (CE) nr. 1104/2008) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Deciziei 2008/839/JAI) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.7.Crearea unui program comun de reinstalare al UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.8.Competenţele cheie pentru o lume în curs de schimbare: implementarea programului de lucru Educație și formare profesională 2010 (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.9.Chestiuni deontologice legate de administrarea societăţilor (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.10.O strategie a UE pentru tineret - investiţie și mobilizare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.11.Egalitatea de tratament între bărbaţii și femeile care desfășoară o activitate independentă ***II (vot)
  
8.12.Denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile ***I (vot)
  
8.13.Acordarea de asistenţă macrofinanciară Ucrainei ***I (vot)
  
8.14.Măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (modificarea Regulamentului (CE) nr. 247/2006) ***I (vot)
  
8.15.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2011 - Secţiunea I - Parlamentul (vot)
  
8.16.Simplificarea PAC (vot)
  
8.17.Noi evoluţii în achiziţiile publice (vot)
  
8.18.Coerenţa politicilor UE în favoarea dezvoltării și conceptul de „asistență oficială pentru dezvoltare plus” (vot)
  
8.19.Sancţiunile pentru încălcările grave ale normelor sociale în transportul rutier (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului ***I - Planul de acțiune privind donarea și transplantul de organe (2009-2015) (dezbatere)
 13.Aspecte instituţionale ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale - Conferinţa de revizuire a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale ce a avut loc în Kampala, Uganda (dezbatere)
 14.Planul de acţiune de la Stockholm (dezbatere)
 15.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 16.Principiul subsidiarităţii şi al universalităţii în cadrul serviciilor sociale publice din UE (dezbatere)
 17.Măsuri de securitate şi prevenire pe platformele petroliere offshore din Uniunea Europeană (dezbatere)
 18.Criza cauzată de norul de cenuşă vulcanică (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Eforturile Uniunii de combatere a corupţiei (declaraţie scrisă)
Proces-verbal (192 kb) Listă de prezență (61 kb)    Voturi prin apel nominal (618 kb) 
 
Proces-verbal (167 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (235 kb) Voturi prin apel nominal (535 kb) 
 
Proces-verbal (271 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (506 kb) Voturi prin apel nominal (641 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate