Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie politických skupín
 5.Opravný rozpočet č. 1/2010: Oddiel I – Parlament - Odhad príjmov a výdavkov na rok 2011 – oddiel I – Európsky parlament (rozprava)
 6.Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES) ***I - Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1104/2008] - Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/839/SVV) - Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)
 7.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) ***I (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie) - Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: strategické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky do roku 2020
  8.2.Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl ***II (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) ***II (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1104/2008] * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Prechod zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (zmena a doplnenie rozhodnutia 2008/839/SVV) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.7.Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.8.Kľúčové kompetencie pre meniaci sa svet: realizácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.9.Deontologické otázky týkajúce sa riadenia spoločností (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.10.Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.11.Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby ***II (hlasovanie)
  8.12.Názvy textílií a súvisiace označovanie textilných výrobkov etiketami ***I (hlasovanie)
  8.13.Makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (hlasovanie)
  8.14.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 247/2006) ***I (hlasovanie)
  8.15.Odhad príjmov a výdavkov na rok 2011 – oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)
  8.16.Zjednodušenie SPP (hlasovanie)
  8.17.Nový vývoj v oblasti verejného obstarávania (hlasovanie)
  8.18.Súdržnosť politík EÚ v záujme rozvoja a koncepcia Oficiálna rozvojová pomoc plus (hlasovanie)
  8.19.Sankcie za závažné porušenia pravidiel v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu ***I - Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015) (rozprava)
 13.Inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - Konferencia o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale (Uganda) (rozprava)
 14.Štokholmský akčný plán (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Zásada subsidiarity a všeobecnosti sociálnych služieb vo verejnom záujme v EÚ (rozprava)
 17.Bezpečnostné a preventívne opatrenia na morských ropných plošinách (rozprava)
 18.Kríza vyvolaná sopečným popolom (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Úsilie Európskej únie v boji proti korupcii (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (189 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Hlasovania podľa mien (618 kb) Príloha 1 (8 kb) 
 
Zápisnica (158 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovaní (237 kb) Hlasovania podľa mien (537 kb)    
 
Zápisnica (267 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (508 kb) Hlasovania podľa mien (643 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia