Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 18. maj 2010 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Sestava Parlamenta
 4.Članstvo v političnih skupinah
 5.Sprememba proračuna 01/2010: Oddelek I - Parlament - Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2011 - Oddelek I - Parlament (razprava)
 6.Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (sprememba Odločbe št. 573/2007/ES Sveta) ***I - Migracija s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (sprememba uredbe (ES) št. 1104/2008) - Migracija s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (sprememba Sklepa 2008/839/PNZ) - Vzpostavitev skupnega programa EU za ponovno naselitev (razprava)
 7.Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (sprememba Uredbe (ES) št. 247/2006) ***I (razprava)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 124 poslovnika) (glasovanje)- Evropskemu prostoru prometne varnosti naproti: strateške smernice za prometno varnost do leta 2020
  
8.2.Ustanovitev Evropskega azilnega podpornega urada ***II (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Energetska učinkovitost stavb (prenovitev) ***II (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (sprememba Odločbe št. 573/2007/ES Sveta) ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Migracija s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (sprememba uredbe (ES) št. 1104/2008) * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Migracija s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (sprememba Sklepa 2008/839/PNZ) * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Vzpostavitev skupnega programa EU za ponovno naselitev (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Ključne kompetence za spreminjajoči se svet: napredek pri izvajanju delovnega programa izobraževanja in usposabljanja za leto 2010 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.9.Deontološka vprašanja glede upravljanja družb (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.10.Strategija EU za mlade – Vlaganje v mlade in krepitev njihove vloge in položaja (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
8.11.Enako obravnavanje moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost ***II (glasovanje)
  
8.12.Tekstilna imena in s tem povezano označevanje tekstilnih izdelkov ***I (glasovanje)
  
8.13.Makrofinančna pomoč Ukrajini ***I (glasovanje)
  
8.14.Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (sprememba Uredbe (ES) št. 247/2006) ***I (glasovanje)
  
8.15.Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2011 - Oddelek I - Parlament (glasovanje)
  
8.16.Poenostavitev SKP (glasovanje)
  
8.17.Novosti na področju javnih naročil (glasovanje)
  
8.18.Skladnost politik EU za razvoj in „nova zasnova uradne razvojne pomoči plus“ (glasovanje)
  
8.19.Kazni, določene za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Standardi kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev ***I - Akcijski načrt o darovanju in presajanju organov (2009–2015) (razprava)
 13.Institucionalni vidiki pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Pregledna konferenca o Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča v Kampali (Uganda) (razprava)
 14.Stockholmski akcijski načrt (razprava)
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 16.Načelo subsidiarnosti in univerzalnosti socialnih javnih storitev v EU (razprava)
 17.Varnostni in preventivni ukrepi na naftnih ploščadih v EU (razprava)
 18.Kriza zaradi vulkanskega pepela (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Prizadevanja Unije za boj proti korupciji (pisna izjava)
Zapisnik (191 kb) Seznam navzočih (61 kb)    Izid poimenskega glasovanja (618 kb) Priloga 1 (8 kb) 
 
Zapisnik (156 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanj (263 kb) Izid poimenskega glasovanja (538 kb)    
 
Zapisnik (249 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (496 kb) Izid poimenskega glasovanja (575 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov