Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 19. maj 2010 - Strasbourg

2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 09/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 - 2010/2044(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori (09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

BUDG, IMCO

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU (KOM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

DEVE, AFET, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prostem gibanju delavcev v Uniji (KOM(2010)0204 - C7-0112/2010 - 2010/0110(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

V skladu s členom 124(1) poslovnika je predsednik obvestil, da se bo o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 11/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 - 2010/2064(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 12/2010 - Oddelek III - Komisija (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 - 2010/2065(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/014ES/Comunidad Valenciana) (KOM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/012IE/Waterford Crystal, Irska) (KOM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha) (KOM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o tehnični prilagoditvi finančnega okvira za leto2011 v skladu z gibanjem BND, vključno s prilagoditvijo zneskov, dodeljenih državam članicam, v katerih sta se ocenjeni in dejanski BDP v obdobju 2007–2009 razlikovala, iz skladov, ki podpirajo kohezijo (KOM(2010)0160 - C7-0118/2010 - 2010/2063(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2010: stališče Sveta z dne 18. maja 2010 (09807/2010 - C7-0125/2010 - 2010/2045(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo Stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek I – Evropski parlament (2010/2045(BUD) - Odbor BUDG - Poročevalec: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov