Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2045(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0158/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0158/2010

Συζήτηση :

PV 18/05/2010 - 5
CRE 18/05/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2010 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0179

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

6.5. Διορθωτικός Προϋπολογισμός αριθ. 01/2010 : Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το Σχέδιο Διορθωτικού Προϋπολογισμού αριθ. 01/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο [2010/2045(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τον διορθωτικό προϋπολογισμό)
(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την πρόταση ψηφίσματος)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0179)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου