Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0238(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0106/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0106/2010

Συζήτηση :

PV 18/05/2010 - 12
CRE 18/05/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2010 - 6.7
CRE 19/05/2010 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0181

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

6.7. Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0181)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0181)

Παρεμβάσεις:

Miroslav Mikolášik (εισηγητής) πριν την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου