Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 19 май 2010 г. - Страсбург

6.8. График на месечните сесии на Европейския парламент през 2011 г. (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

График на месечните сесии на Европейския парламент през 2011 г.: виж предложението на Председателския съвет (точка 4 от протокола от 17.5.2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

приема се

Следователно графикът на месечните сесии на Европейския парламент за 2011 г. се определя както следва:

от 17 до 20 януари

2 et 3 февруари

от 14 до 17 февруари

от 7 до 10 март

23 et 24 март

от 4 до 7 април

от 9 до 12 май

от 6 до 9 юни

22 et 23 юни

от 4 до 7 юли

от 12 до 15 септември

от 26 до 29 септември

12 et 13 октомври

от 24 до 27 октомври

от 14 до 17 ноември

30 ноември et 1er декември

от 12 до 15 декември

Изказвания

(преди гласуването)

Ashley Fox, относно изменение 4.

Klaus-Heiner Lehne, от името на групата PPE, относно допустимостта на изменение 2, et Bruno Gollnisch, относно допустимостта на изменение 4 (Председателят уточнява, че изменение 2 е недопустимо).

(след гласуването)

Potito Salatto относно достъпа до Страсбург посредством авиокомпаниите.

Правна информация - Политика за поверителност