Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 19. maj 2010 - Strasbourg

6.8. Parlamentets mødekalender 2011 (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentets mødekalender 2011: se Formandskonferencens forslag (punkt 4 i protokollen af 17.5.2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Vedtaget

Parlamentets mødekalender for 2011 blev således fastsat som følger:

den 17.-20. januar

den 2. og 3. februar

den 14.-17. februar

den 7.-10. marts

den 23. og 24. marts

den 4.-7. april

den 9.-12. maj

den 6.-9. juni

den 22. og 23. juni

den 4.-7. juli

den 12.-15. september

den 26.-29. september

den 12. og 13. oktober

den 24.-27. oktober

den 14.-17. november

den 30. november og 1. december

den 12.-15. december

Talere

(inden afstemningen)

Ashley Fox, om ændringsforslag 4.

Klaus-Heiner Lehne for PPE-Gruppen, om, hvorvidt ændringsforslag 2 kunne behandles, og Bruno Gollnisch, om, hvorvidt ændringsforslag 4 kunne behandles (formanden præciserede, at ændringsforslag 2 ikke kunne behandles).

(efter afstemningen)

Potito Salatto om luftfartsselskabers flyvning til Strasbourg.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik