Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 19. mai 2010 - Strasbourg

6.8. Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava - 2011 (hääletus)
Istungi stenogramm

Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava - 2011: vt esimeeste konverentsi ettepanekut (17.5.2010protokoll punkt 4)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

Vastu võetud

Euroopa Parlamendi 2011. aasta osaistungjärkude ajakava kinnitati järgmisel kujul:

17.–20. jaanuar

2. ja 3. veebruar

14.–17. veebruar

7.–10. märts

23. ja 24. märts

4.–7. aprill

9.– 12. mai

6.–9. juuni

22. ja 23. juuni

4.–7. juuli

12.–15. september

26.– 29. september

12. ja 13. oktoober

24.–27. oktoober

14.–17. november

30. november ja 1. detsember

12.–15. detsember

Sõnavõtud

(enne hääletust)

Ashley Fox võttis sõna muudatusettepaneku 4 kohta.

Klaus-Heiner Lehne fraktsiooni PPE nimel võttis sõna muudatusettepaneku 2 vastuvõetavuse teemal ja Bruno Gollnisch muudatusettepaneku 4 vastuvõetavuse teemal (asepresident täpsustas, et muudatusettepanek 2 ei ole vastuvõetav).

(pärast hääletust)

Potito Salatto võttis sõna Strasbourgi lennukiga saabumise teemal.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika