Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 19 maj 2010 - Strasbourg

6.8. Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2011 (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2011: se talmanskonferensens förslag (punkt 4 i protokollet av den 17.5.2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Antogs

Europaparlamentet sammanträdeskalender för 2011 hade alltså fastställts enligt följande:

17-20 januari

2-3 februari

14-17 februari

7-10 mars

23-24 mars

4-7 april

9-12 maj

6-9 juni

les 22 et 23 juin

4-7 juli

12-15 september

26-29 september

12-13 oktober

24-27 oktober

14-17 november

30 november - 1 december

12-15 december

Inlägg:

(före omröstningen)

- Ashley Fox, om ändringsförslag 4.

- Klaus-Heiner Lehne för PPE-gruppen, om tillåtligheten för ändringsförslag 2, och Bruno Gollnisch, om tillåtligheten för ändringsförslag 4 (talmannen förtydligade att ändringsförslag 2 var otillåtligt).

(efter omröstningen)

- Potito Salatto om frågan om möjligheten att ta sig till Strasbourg med flyg.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy