Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2679(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0264/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0264/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0182

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο

6.9. Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (βόεια και/ή χοίρεια θρομβίνη) (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2 και παράγραφος 4, στοιχείο β), του Κανονισμού, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 95/2/EC για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και την κατάργηση της απόφασης 2004/374/ΕΚ (B7-0264/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0182)

Παρεμβάσεις:

(πριν την ψηφοφορία)

Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και John Dalli (μέλος της Επιτροπής).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου