Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2679(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0264/2010

Ingediende teksten :

B7-0264/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/05/2010 - 6.9
CRE 19/05/2010 - 6.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0182

Notulen
Woensdag 19 mei 2010 - Straatsburg

6.9. Levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (runds- en/of varkenstrombine) (stemming)
CRE

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 88, lid 2 en lid 4, letter b), van het Reglement, door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over het ontwerp van richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, en tot intrekking van Beschikking 2004/374/EG (B7-0264/2010)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0182)

Het woord werd gevoerd door:

- vóór de stemming

Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, en John Dalli (lid van de Commissie).

Juridische mededeling - Privacybeleid