Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 19 май 2010 г. - Страсбург

7. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

°
° ° °

Изказаха се Bernd Posselt по въпроса за допустимостта на изменение 4 към графика на месечните сесии на Европейския парламент за 2011 г., което бе отхвърлено, и Carl Schlyter относно казаното от John Dalli (член на Комисията) преди гласуването относно предложението за резолюция във връзка с добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (включване на тромбин от говежди или свински произход) - B7-0264/2010.

°
° ° °

Устни обяснения на вот:

Доклад Vladimír Maňka - A7-0158/2010

Hynek Fajmon, Bogusław Liberadzki

Доклад Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010

Кристиан Вигенин, Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Richard Howitt, Karin Kadenbach, Janusz Władysław Zemke

График на месечните сесии на Европейския парламент през 2011 г.

Seán Kelly

Доклад Miroslav Mikolášik - A7-0106/2010

Laima Liucija Andrikienė

Добавки в храни, различни от оцветители и подсладители (включване на тромбин от говежди или свински произход ) - B7-0264/2010

Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer, Anja Weisgerber

Доклад Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010

Krisztina Morvai

Добавки в храни, различни от оцветители и подсладители (включване на тромбин от говежди или свински произход ) - B7-0264/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Karin Kadenbach, Peter Jahr

Доклад Andres Perello Rodriguez - A7-0103/2010

Siiri Oviir

Доклад Ramón Jáuregui Atondo - A7-0144/2010

Clemente Mastella, Alfredo Antoniozzi, Bruno Gollnisch

Конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд - Кампала, Уганда - B7-0265/2010

Bruno Gollnisch, Laima Liucija Andrikienė

Правна информация - Политика за поверителност