Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2235(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A7-0129/2010

Razprave :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Glasovanja :

PV 20/05/2010 - 7.6
CRE 20/05/2010 - 7.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0191

Zapisnik
Sreda, 19. maj 2010 - Strasbourg

10. Uresničevanje sinergij med namenskimi sredstvi za raziskave in inovacije po Uredbi (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj - Uresničitev enotnega trga za potrošnike in državljane - Dolgoročna vzdržnost javnih financ za okrevajoče gospodarstvo - Prispevek kohezijske politike k doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 2020 (razprava)
Dobesedni zapis

Uresničevanje sinergij med namenskimi sredstvi za raziskave in inovacije po Uredbi (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj v mestih, regijah, državah članicah in Uniji [2009/2243(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Poročilo o uresničitvi enotnega trga za potrošnike in državljane [2010/2011(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Louis Grech (A7-0132/2010)

Poročilo o dolgoročni vzdržnosti javnih financ za okrevajoče gospodarstvo [2010/2038(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Poročilo o prispevku kohezijske politike k doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 2020 - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010), ki ga je postavila Sharon Bowles v imenu odbora ECON Komisiji: Širše smernice ekonomske politike in okrepljeno gospodarsko upravljanje (vključno z upravljanjem evra) v strategiji EU 2020 (B7-0212/2010)

(O-0054/2010), ki ga je postavila Pervenche Berès v imenu odbora EMPL Komisiji: Zaposlovanje in socialne razsežnosti Evrope 2020 (B7-0215/2010)

(O-0055/2010), ki ga je postavila Mary Honeyball v imenu skupine S&D Komisiji: Zmanjšanje proračunov za izobraževanje - Evropa 2020 (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra in Louis Grech so predstavili poročila

Pervenche Berès in Mary Honeyball sta predstavili vprašanja za ustni odgovor.

Michel Barnier (član Komisije) je odgovoril na vprašanja za ustni odgovor.

Govorili so Ivailo Kalfin (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Othmar Karas v imenu skupine PPE, ki je tudi odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Marita Ulvskog v imenu skupine S&D, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Pascal Canfin v imenu skupine Verts/ALE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Barry Madlener samostojni poslanec, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska in Evelyne Gebhardt.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos in Vicky Ford.

Govorila sta Johannes Hahn (član Komisije) in László Andor (član Komisije).

Govorili so David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, ki je tudi odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella in Filiz Hakaeva Hyusmenova.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, ki je tudi odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sylvana Rapti, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné in Joachim Zeller.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann in Anna Záborská.

Govorili so László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc in Ricardo Cortés Lastra.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 20.5.2010, točka 7.1 zapisnika z dne 20.5.2010, točka 7.5 zapisnika z dne 20.5.2010 in točka 7.6 zapisnika z dne 20.5.2010.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov