Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2099(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0108/2010

Predkladané texty :

A7-0108/2010

Rozpravy :

PV 19/05/2010 - 11
CRE 19/05/2010 - 11

Hlasovanie :

PV 20/05/2010 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0187

Zápisnica
Streda, 19. mája 2010 - Štrasburg

11. Dialóg medzi univerzitami a podnikmi: nové partnerstvo pre modernizáciu európskych univerzít (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o dialógu medzi univerzitami a podnikmi: nové partnerstvo pre modernizáciu európskych univerzít [2009/2099(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Marco Scurria (zastupujúci spravodajca) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papanikolaou v mene skupiny PPE, Mitro Repo v mene skupiny S&D, Morten Løkkegaard v mene skupiny ALDE, Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Martin Ehrenhauser nezaradený poslanec, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko) a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lara Comi, Corina Creţu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Martin Ehrenhauser, Czesław Adam Siekierski a Petru Constantin Luhan.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger a Marco Scurria.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 20.5.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia