Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2099(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0108/2010

Ingivna texter :

A7-0108/2010

Debatter :

PV 19/05/2010 - 11
CRE 19/05/2010 - 11

Omröstningar :

PV 20/05/2010 - 7.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0187

Protokoll
Onsdagen den 19 maj 2010 - Strasbourg

11. Dialog mellan universitet och näringsliv: Ett nytt partnerskap för modernisering av Europas universitet (debatt)
CRE

Betänkande om dialogen mellan universitet och näringsliv: Ett nytt partnerskap för modernisering av Europas universitet [2009/2099(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Marco Scurria (ersättare för föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen)

Talare: Georgios Papanikolaou för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Morten Løkkegaard för ALDE-gruppen, Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Martin Ehrenhauser, grupplös, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (föredragande av yttrande från utskottet ITRE) och Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lara Comi, Corina Creţu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Martin Ehrenhauser, Czesław Adam Siekierski och Petru Constantin Luhan.

Talare: Günther Oettinger och Marco Scurria.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 20.5.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy