Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0172(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0142/2010

Ingediende teksten :

A7-0142/2010

Debatten :

PV 19/05/2010 - 12
CRE 19/05/2010 - 12

Stemmingen :

PV 20/05/2010 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0142
P7_TA(2010)0188

Notulen
Woensdag 19 mei 2010 - Straatsburg

12. Financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden1 tot en met4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije (“Het Kozloduy-programma”) * (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije - “Het Kozloduy-programma” [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Rebecca Harms leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Antonyia Parvanova (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Vladimir Urutchev, namens de PPE-Fractie, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie, Adina-Ioana Vălean, namens de ALDE-Fractie, die tevens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Dimitar Stoyanov, Michail Tremopoulos, namens de Verts/ALE-Fractie, Antonyia Parvanova (de Voorzitter ontneemt haar het woord, aangezien haar opmerking geen “blauwe kaart”-vraag is, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-ingeschrevene, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Konrad Szymański, Corina Creţu, Zigmantas Balčytis, Günther Oettinger en Rebecca Harms.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 20.5.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid