Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0172(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0142/2010

Predkladané texty :

A7-0142/2010

Rozpravy :

PV 19/05/2010 - 12
CRE 19/05/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 20/05/2010 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0142
P7_TA(2010)0188

Zápisnica
Streda, 19. mája 2010 - Štrasburg

12. Finančná pomoc Spoločenstva vsúvislosti svyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky „Program Kozloduj“ * (rozprava)
Doslovný zápis

Správa k návrhu nariadenia Rady o finančnej pomoci Spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky - „Program Kozloduj“ [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Rebecca Harms uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Antonyia Parvanova (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Vladimir Urutchev v mene skupiny PPE, Ivailo Kalfin v mene skupiny S&D, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE, ktorá odpovedala aj na otázku, ktorú postupom „modrej karty“ položil Dimitar Stoyanov, Michail Tremopoulos v mene skupiny Verts/ALE, Antonyia Parvanova (predseda jej odobral slovo, pretože jej vystúpenie neprestavovalo otázku položenú postupom „modrej karty“), Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Miloslav Ransdorf v mene skupiny GUE/NGL, Dimitar Stoyanov nezaradený poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Konrad Szymański, Corina Creţu, Zigmantas Balčytis, Günther Oettinger a Rebecca Harms.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 20.5.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia