Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 19. maj 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Resultatet af topmødet den 7. maj 2010 og Økofin-mødet – Hvad er EU 2020-strategiens politiske relevans i forbindelse med den nuværende finansielle og økonomiske krise? - Følgerne af den økonomiske og finansielle krise for EU 2020-strategien og for styringen af denne – Hvilken betydning har EU 2020-strategien inden for rammerne af den nuværende finansielle og økonomiske krise? (forhandling)
 4.Kalender over mødeperioder
 5.Velkomstord
 6.Afstemningstid
  
6.1.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - Borgerinitiativ (forretningsordenens artikel 124) (afstemning)
  
6.2.Anmodning om høring af Regionsudvalget - Borgerinitiativ (forretningsordenens artikel 125) (afstemning)
  
6.3.Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af beslutning nr. 573/2007/EF) ***II (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.Angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (omarbejdning) ***II (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.5.Ændringsbudget 1/2010: Sektion I, Parlamentet (afstemning)
  
6.6.Decharge 2008: EU's almindelige budget, Rådet (afstemning)
  
6.7.Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation ***I (afstemning)
  
6.8.Parlamentets mødekalender 2011 (afstemning)
  
6.9.Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (thrombin af kvæg og/eller svin) (afstemning)
  
6.10.Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015) (afstemning)
  
6.11.Institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (afstemning)
  
6.12.Konference om revision af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol i Kampala, Uganda (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Sikring af synergier mellem de fonde, som er øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration - Realisering af et indre marked for forbrugere og borgere - De offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning - Samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU2020-målene (forhandling)
 11.Dialog mellem universiteter og erhvervsliv: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter (forhandling)
 12.Fællesskabets finansielle bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien - ”Kozloduy-programmet” * (forhandling)
 13.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 14.Dagsorden for næste møde
 15.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (162 kb) Tilstedeværelsesliste (60 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (320 kb) 
 
Protokol (134 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (180 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (269 kb) 
 
Protokol (228 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (393 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (462 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik