Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.7. toukokuuta 2010 pidetyn huippukokouksen ja ECOFIN-kokouksen tulokset - Mikä on EU 2020 -strategian poliittinen merkitys nykyisen rahoitus- ja talouskriisin yhteydessä? - Rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset EU 2020 -strategiaan ja sen hallintoon - Mikä on EU 2020 -strategian merkitys tämänhetkisen rahoitus- ja talouskriisin puitteissa? (keskustelu)
 4.Istuntokalenteri
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Äänestykset
  
6.1.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö - Kansalaisaloite (työjärjestyksen 124 artikla) (äänestys)
  
6.2.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö - Kansalaisaloite (työjärjestyksen 118 artikla) (äänestys)
  
6.3.Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008–2013 (päätöksen N:o 573/2007/EY muuttaminen) ***II (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.4.Energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittaminen merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (uudelleenlaatiminen) ***II (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.5.Lisätalousarvio nro 1/2010: Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)
  
6.6.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Neuvosto (äänestys)
  
6.7.Elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimukset ***I (äänestys)
  
6.8.Euroopan parlamentin istuntokalenteri - 2011 (äänestys)
  
6.9.Elintarvikkeiden muut lisäaineet kuin väri- ja makeutusaineet (naudan ja/tai sian trombiini) (äänestys)
  
6.10.Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (2009-2015) (äänestys)
  
6.11.Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen koskevat institutionaaliset näkökohdat (äänestys)
  
6.12.Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistuskonferenssi Kampalassa, Ugandassa (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Euroopan aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaaminen - Kuluttajille ja kansalaisille tarkoitetut yhtenäismarkkinat - Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa - Koheesiopolitiikan osuus Lissabonin ja EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa (keskustelu)
 11.Korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu: uusi kumppanuus Euroopan korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi (keskustelu)
 12.Yhteisön rahoitustuki Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 poistamiselle käytöstä - ”Kozloduy-ohjelma” * (keskustelu)
 13.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 14.Seuraavan istunnon esityslista
 15.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (168 kb) Läsnäololista (60 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (320 kb) 
 
Pöytäkirja (136 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (183 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (270 kb) 
 
Pöytäkirja (220 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (473 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (395 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö