Iepriekšējais 
 Nākošais 
RCVVOTESPVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 19. maijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.2010. gada 7. maija augstākā līmeņa sanāksmes un Ekonomikas un finanšu padomes sanāksmes rezultāti - Kāda ir ES stratēģijas 2020. gadam politiskā nozīme pašreizējās finanšu un ekonomikas krīzes kontekstā? - Finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz „ES 2020” stratēģiju un tās pārvaldību - Kāda ir ES stratēģijas 2020. gadam politiskā nozīme pašreizējās finanšu un ekonomikas krīzes kontekstā? (debates)
 4.Sesijas plenārsēžu datumi
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju: Pilsoņu iniciatīva (Reglamenta 124. pants) (balsošana)
  
6.2.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju: Pilsoņu iniciatīva (Reglamenta 125. pants) (balsošana)
  
6.3.Eiropas Bēgļu fonds 2008.–2013. gadam (grozījumi Lēmumā Nr. 573/2007/EK) ***II (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.4.Enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšana ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) ***II (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.5.Budžeta grozījums Nr. 01/2010, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
6.6.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES vispārējais budžets - Padome (balsošana)
  
6.7.Transplantācijai paredzētu cilvēka orgānu kvalitātes un drošības standarti ***I (balsošana)
  
6.8.Eiropas Parlamenta 2011. gada sesijas plenārsēžu datumi (balsošana)
  
6.9.Pārtikas piedevas, kas nav krāsvielas vai saldinātāji (liellopu un/vai cūku trombīns) (balsošana)
  
6.10.Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015) (balsošana)
  
6.11.Institucionālie aspekti saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (balsošana)
  
6.12.Starptautiskās krimināltiesas Romas statūtu pārskatīšanas konference Kampalā (Uganda) (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Regulā (EK) Nr. 1080/2006 pētniecībai un inovācijām paredzēto līdzekļu sinerģijas īstenošana attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Septīto pētniecības un attīstības pamatprogrammu - Vienotā tirgus nodrošināšana patērētājiem un pilsoņiem - Valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējība ekonomikas atveseļošanas apstākļos - Kohēzijas politikas ieguldījums Lisabonas mērķu un stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā (debates)
 11.Universitāšu un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogs — jauna partnerība universitāšu modernizācijai (debates)
 12.Kopienas finansiālais atbalsts Bulgārijas Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka ekspluatācijas izbeigšanai — "Kozlodujas programma" * (debates)
 13.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 14.Nākamās sēdes darba kārtība
 15.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (169 kb) Apmeklējumu reģistrs (60 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (320 kb) 
 
Protokols (134 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsošanas rezultāti (192 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (270 kb) 
 
Protokols (240 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (492 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (465 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika