Înapoi 
 Înainte 
RCVVOTESPVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 19 mai 2010 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Concluziile summitului din 7 mai 2010 şi ale reuniunii ECOFIN - Care este relevanţa politică a strategiei UE 2020 în contextul crizei financiare şi economice actuale? - Impactul crizei financiare şi economice asupra strategiei UE 2020 şi a guvernanţei acesteia - Care este relevanţa strategiei UE 2020 în contextul crizei financiare şi economice actuale? (dezbatere)
 4.Calendarul perioadelor de sesiune
 5.Urări de bun venit
 6.Votare
  
6.1.Cerere de consultare a Comitetului Economic şi Social European privind: Iniţiativa cetăţenilor (articolul 124 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Cerere de consultare a Comitetului Regiunilor: Iniţiativa cetăţenilor (articolul 125 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Fondul european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE) ***II (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare) ***II (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Buget rectificativ 1/2010: Secţiunea I - Parlamentul (vot)
  
6.6.Descărcarea de gestiune 2008: Consiliul (vot)
  
6.7.Standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului ***I (vot)
  
6.8.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2011 (vot)
  
6.9.Aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (trombina bovină şi/sau porcină) (vot)
  
6.10.Planul de acțiune privind donarea și transplantul de organe (2009-2015) (vot)
  
6.11.Aspecte instituţionale ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (vot)
  
6.12.Conferinţa de revizuire a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale ce a avut loc în Kampala, Uganda (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Executarea fondurilor alocate sinergiilor în domeniul cercetării şi inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi în cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune - Crearea unei pieţe unice pentru consumatori şi cetăţeni - Sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în redresare - Contribuţia politicii de coeziune la realizarea obiectivelor de la Lisabona şi a obiectivelor UE 2020 (dezbatere)
 11.Dialogul dintre universități şi mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităților europene (dezbatere)
 12.Asistența financiară comunitară pentru dezafectarea unităților 1-4 ale centralei nucleare de la Kozlodui (Bulgaria) „Programul Kozlodui” * (dezbatere)
 13.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 14.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 15.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (171 kb) Listă de prezență (60 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (320 kb) 
 
Proces-verbal (142 kb) Listă de prezență (24 kb) Rezultatele voturilor (195 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (268 kb) 
 
Proces-verbal (241 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (494 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (460 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate