Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 19. mája 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Výsledok samitu zo 7. mája 2010 a zasadnutia Rady ECOFIN - Aký je politický význam stratégie EÚ 2020 v súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou? - Dôsledky finančnej a hospodárskej krízy pre stratégiu EÚ 2020 a jej riadenie - Aký je význam stratégie EÚ 2020 v súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou? (rozprava)
 4.Kalendár schôdzí
 5.Oficiálne privítanie
 6.Hlasovanie
  
6.1.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom Iniciatíva občanov (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov Iniciatíva občanov (článok 118 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Európsky fond pre utečencov na obdobie 2008 až 2013 (zmena rozhodnutia č. 573/2007/ES) ***II (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Udávanie spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) ***II (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Opravný rozpočet č. 1/2010: Oddiel I – Parlament (hlasovanie)
  
6.6.Absolutórium za rok 2008: Všeobecný rozpočet EÚ, Rada (hlasovanie)
  
6.7.Normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu ***I (hlasovanie)
  
6.8.Časový rozvrh schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2011 (hlasovanie)
  
6.9.Potravinárske prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá (hovädzí a/alebo bravčový trombín) (hlasovanie)
  
6.10.Akčný plán v oblasti darcovstva a transplantácie orgánov (2009 – 2015) (hlasovanie)
  
6.11.Inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (hlasovanie)
  
6.12.Konferencia o preskúmaní Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale (Uganda) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Vykonávanie súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení (ES) č. 1080/2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja a siedmy rámcový program pre výskum a vývoj - Vytvorenie jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov - Dlhodobá udržateľnosť verejných financií pre oživenie hospodárstva - Prínos politiky súdržnosti k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ 2020 (rozprava)
 11.Dialóg medzi univerzitami a podnikmi: nové partnerstvo pre modernizáciu európskych univerzít (rozprava)
 12.Finančná pomoc Spoločenstva vsúvislosti svyradením blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku z prevádzky „Program Kozloduj“ * (rozprava)
 13.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 14.Program rokovania na nasledujúci deň
 15.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (167 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (320 kb) 
 
Zápisnica (133 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (210 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (269 kb) 
 
Zápisnica (242 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (497 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (463 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia