Index 
Jegyzőkönyv
PDF 241kWORD 139k
2010. május 19., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A 2010. május 7-i csúcstalálkozó és az ECOFIN-ülés eredményei - Mi az Európa 2020 stratégia politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében? - A pénzügyi és gazdasági válság következményei az EU 2020 stratégia és irányítása tekintetében - Mi az EU 2020 stratégia jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság keretében? (vita)
 4.Ülésnaptár
 5.Köszöntés
 6.Szavazások órája
  
6.1.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Állampolgári kezdeményezés (az eljárási szabályzat 124. cikke) (szavazás)
  
6.2.A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Állampolgári kezdeményezés (az eljárási szabályzat 125. cikke) (szavazás)
  
6.3.Az Európai Menekültügyi Alap a 2008–2013-as időszakban (az 573/2007/EK határozat módosítása) ***II (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.4.Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelölése (átdolgozás) ***II (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.5.01/2010. sz. költségvetés-módosítás: I. szakasz - Parlament (szavazás)
  
6.6.A 2008-as évre vonatkozó mentesítések: az EU általános költségvetése, Tanács (szavazás)
  
6.7.Az átültetésre kerülő emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági normák ***I (szavazás)
  
6.8.Az Európai Parlament 2011. évi üléseinek naptára (szavazás)
  
6.9.A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok (szarvasmarha- és/vagy sertéstrombin) (szavazás)
  
6.10.A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009-2015) (szavazás)
  
6.11.Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásával kapcsolatos intézményi szempontok (szavazás)
  
6.12.A Római Statútumot felülvizsgáló kampalai (Uganda) konferencia (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek és a Hetedik Kutatási és Fejlesztési Keretprogram egymást erősítő hatásainak megvalósulása - Az egységes piac megvalósítása a fogyasztók és a polgárok számára - Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és gazdaságélénkítés - A kohéziós politika hozzájárulása Lisszabon és az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez (vita)
 11.Az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszéd európai fóruma: Új partnerség az egyetemek modernizálásért (vita)
 12.A bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatás („Kozloduj-program”)* (vita)
 13.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 14.A következő ülésnap napirendje
 15.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2010. MÁJUS 19., SZERDA

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A DEC 09/2010. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 - 2010/2044(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A Tanács rendelete a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről (09109/2010 - C7-0106/2010 - 2009/0125(CNS))

utalva:

illetékes :

REGI

vélemény :

BUDG, IMCO

- Javaslat az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott európai uniós garanciáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2010)0174 - C7-0110/2010 - 2010/0101(COD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

DEVE, AFET, INTA

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról (COM(2010)0204 - C7-0112/2010 - 2010/0110(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdésével összhangban az elnök közli, hogy a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

- A DEC 11/2010. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 - 2010/2064(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC 12/2010. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 - 2010/2065(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról (EGF/2009/014ES/Comunidad Valenciana hivatkozású kérelem) (COM(2010)0216 - C7-0115/2010 - 2010/2066(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- Az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Írország EGF/2009/012 IE/Waterford Crystal referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0196 - C7-0116/2010 - 2010/2067(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- Az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról (EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha kérelem) (COM(2010)0205 - C7-0117/2010 - 2010/2068(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL

- A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi keret GNI alakulásának megfelelő, 2011. évre vonatkozó technikai kiigazításáról és a 2007–2009 közötti időszak becsült és tényleges GDP-je között eltéréseket felmutató tagállamok számára a kohézió támogatására szolgáló alapokból allokált összegek kiigazításáról (COM(2010)0160 - C7-0118/2010 - 2010/2063(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- 1. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2010. évi általános költségvetéshez – A Tanács 2010. május 18-i álláspontja (09807/2010 - C7-0125/2010 - 2010/2045(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló 1/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (I. szakasz – Európai Parlament) (2010/2045(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)


3. A 2010. május 7-i csúcstalálkozó és az ECOFIN-ülés eredményei - Mi az Európa 2020 stratégia politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében? - A pénzügyi és gazdasági válság következményei az EU 2020 stratégia és irányítása tekintetében - Mi az EU 2020 stratégia jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság keretében? (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2010. május 7-i csúcstalálkozó és az ECOFIN-ülés eredményei

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0052/2010) felteszi: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Mi az Európa 2020 stratégia politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében? (B7-0213/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0053/2010) felteszi: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Mi az Európa 2020 stratégia politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében? (B7-0214/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0068/2010) felteszi: Rebecca Harms és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A pénzügyi és gazdasági válság hatása az EU 2020 stratégiára és annak megvalósítására (B7-0301/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0065/2010) felteszi: Nigel Farage és Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Mi az Európa 2020 stratégia politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében? (B7-0219/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0066/2010) felteszi: felteszi: Nigel Farage és Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az Európa 2020 stratégia politikai jelentősége a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság összefüggésében (B7-0220/2010)

Diego López Garrido (a Tanács soros elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, a vita lefolytatásáról, Francisco Sosa Wagner, független, Corien Wortmann-Kool, Hannes Swoboda, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts, Derk Jan Eppink, Patrick Le Hyaric, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Udo Bullmann, Marielle De Sarnez, Pascal Canfin, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Marta Andreasen és Andreas Mölzer.

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

Felszólal: Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Goulard, Kay Swinburne, Cornelis de Jong, Nikolaos Salavrakos, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Wolf Klinz, Janusz Wojciechowski, Jean-Pierre Audy, Elisa Ferreira, Mirosław Piotrowski, Jaime Mayor Oreja, Anni Podimata, Paulo Rangel, Göran Färm, Theodoros Skylakakis, Danuta Maria Hübner, Gay Mitchell, Alajos Mészáros és Marian-Jean Marinescu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Olle Schmidt, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Tunne Kelam, Danuta Jazłowiecka, Liisa Jaakonsaari, Michael Theurer, Franz Obermayr, Paul Rübig, Milan Zver, Seán Kelly, Karin Kadenbach, Rachida Dati, Vasilica Viorica Dăncilă és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Diego López Garrido és Olli Rehn.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

4. Ülésnaptár

Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 134. cikkének (3) bekezdése értelmében 2010. június 23-án, szerdán 15.00 órától 17.00 óráig rendkívüli ülést hív össze. Ezen az ülésen Herman Van Rompuy (az Európai Tanács elnöke) az Európai Unióról szóló szerződés 15. cikke (6) bekezdésének megfelelően jelentést tesz az Európai Parlamentnek az Európai Tanács 2010. június 17-i üléséről.

Felszólal: Robert Atkins a dokumentumok ülésteremben való szétosztásáról és Werner Langen, aki csatlakozik az előtte szólóhoz (az elnök tudomásul veszi az elhangzottakat).


5. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a kuvaiti nemzetgyűlés küldöttségét, melyet a küldöttség elnöke, Ali Al-Debaqbasi vezet, és melynek tagjai a hivatalos galérián foglalnak helyet.


6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Állampolgári kezdeményezés (az eljárási szabályzat 124. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Állampolgári kezdeményezés

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Jóváhagyva


6.2. A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Állampolgári kezdeményezés (az eljárási szabályzat 125. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Állampolgári kezdeményezés

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

Jóváhagyva


6.3. Az Európai Menekültügyi Alap a 2008–2013-as időszakban (az 573/2007/EK határozat módosítása) ***II (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozatnak egyes közösségi intézkedések finanszírozásának megszüntetése, valamint a finanszírozásokra vonatkozó korlátok megváltoztatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadásáról szóló első olvasatban elfogadott tanácsi álláspontról [16627/1/2009 - C7-0051/2010- 2009/0026(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A7-0117/2010)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2010)0177)


6.4. Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelölése (átdolgozás) ***II (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelölésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása tekintetében [05247/1/2010 - C7-0094/2010- 2008/0222(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Anni Podimata (A7-0128/2010)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2010)0178)


6.5. 01/2010. sz. költségvetés-módosítás: I. szakasz - Parlament (szavazás)

Az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló 1/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (I. szakasz – Európai Parlament) szóló jelentés [2010/2045(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Vladimír Maňka (A7-0158/2010)

(A költségvetés-módosításhoz minősített többség)
(Az állásfoglalásra irányuló indítványhoz egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0179)


6.6. A 2008-as évre vonatkozó mentesítések: az EU általános költségvetése, Tanács (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Tanács [SEC(2009)1089 - C7-0174/2009- 2009/2070(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)

A vita időpontja: 2010. április 21. (2010.4.21-i jegyzőkönyv, 3. pont).
(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva (P7_TA(2010)0180)

Az elszámolások lezárását jóváhagyják (lásd az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

Az állásfoglalási indítványról az eljárási szabályzat VI. melléklete 5. cikke (1) bekezdése b) pontja második francia bekezdésének értelmében később szavaznak.

Felszólalások

Ryszard Czarnecki (előadó) a szavazás előtt.


6.7. Az átültetésre kerülő emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági normák ***I (szavazás)

Jelentés az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0818 - C6-0480/2008- 2008/0238(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Miroslav Mikolášik (A7-0106/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0181)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0181)

Felszólalások

Miroslav Mikolášik (előadó) a szavazás előtt.


6.8. Az Európai Parlament 2011. évi üléseinek naptára (szavazás)

Az Európai Parlament 2011. évi üléseinek naptára: lásd az Elnökök Értekezletének javaslatát (2010.5.17-i jegyzőkönyv, 4. pont)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

Elfogadva

Az Európai Parlament 2011. évi üléseinek naptárát ennek megfelelően a következőképpen állapítják meg:

január 17–20.

február 2–3.

február 14–17.

március 7–10.

március 23–24.

április 4–7.

május 9–12.

június 6–9.

június 22–23.

július 4–7.

szeptember 12–15.

szeptember 26–29.

október 12–13.

október 24–27.

november 14–17.

november 30. és december 1.

december 12–15.

Felszólalások

(a szavazás előtt)

Ashley Fox, a 4. módosítással kapcsolatban.

Klaus-Heiner Lehne, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a 2. módosítás elfogadhatóságáról, és Bruno Gollnisch, a 4. módosítás elfogadhatóságáról (az elnök pontosítja, hogy a 2. módosítás elfogadhatatlan).

(a szavazás után)

Potito Salatto Strasbourg repülőgéppel történő megközelíthetőségének kérdéséről.


6.9. A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok (szarvasmarha- és/vagy sertéstrombin) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány, amelyet a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nyújtott be az eljárási szabályzat 88. cikke (2) bekezdésének és (4) bekezdése b) pontjának értelmében, a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról és a 2004/374/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági irányelvtervezetről (B7-0264/2010)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0182)

Felszólalások

(a szavazás előtt)

Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és John Dalli (a Bizottság tagja).


6.10. A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009-2015) (szavazás)

Jelentés „A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009-2015): Megerősített együttműködés a tagállamok között” című bizottsági közleményről - 2009/2104(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Andres Perello Rodriguez (A7-0103/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0183)


6.11. Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásával kapcsolatos intézményi szempontok (szavazás)

Jelentés az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására irányuló megállapodás intézményi vonzatairól [2009/2241(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (A7-0144/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0184)


6.12. A Római Statútumot felülvizsgáló kampalai (Uganda) konferencia (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0265/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0185)

Felszólalások

Richard Howitt szóbeli módosítást terjeszt elő a 3. módosítás második részéhez, amelyet elfogadnak, majd újabb szóbeli módosítást terjeszt elő a (21) bekezdés után, amelyet ugyancsak elfogadnak;

Barbara Lochbihler szóbeli módosítást terjeszt elő a (11) bekezdés negyedik francia bekezdéséhez, amelyet elfogadnak, és egy másik szóbeli módosítást a 2. módosításhoz, amelyet nem fogadnak el.


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

°
° ° °

Felszólal: Bernd Posselt, az Európai Parlament 2011. évi üléseinek naptárához előterjesztett 4., egyébként elutasított módosítás elfogadhatóságáról, és Carl Schlyter John Dalli (a Bizottság tagja) szavazás előtti, a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról (szarvasmarha- és/vagy sertéstrombin) szóló állásfoglalási indítványról (B7-0264/2010) mondott szavai kapcsán.

°
° ° °

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Vladimír Maňka-jelentés - A7-0158/2010

Hynek Fajmon, Bogusław Liberadzki

Miroslav Mikolášik-jelentés - A7-0106/2010

Kristian Vigenin, Siiri Oviir, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Richard Howitt, Karin Kadenbach, Janusz Władysław Zemke

Az Európai Parlament 2011. évi üléseinek naptára

Seán Kelly

Miroslav Mikolášik-jelentés - A7-0106/2010

Laima Liucija Andrikienė

A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok (szarvasmarha- és/vagy sertéstrombin) - B7-0264/2010

Anna Maria Corazza Bildt, Renate Sommer, Anja Weisgerber

Ramón Jáuregui Atondo-jelentés - A7-0144/2010

Krisztina Morvai

A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok (szarvasmarha- és/vagy sertéstrombin) - B7-0264/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Martin Kastler, Karin Kadenbach, Peter Jahr

Andres Perello Rodriguez-jelentés - A7-0103/2010

Siiri Oviir

Ramón Jáuregui Atondo-jelentés - A7-0144/2010

Clemente Mastella, Alfredo Antoniozzi, Bruno Gollnisch

A Római Statútumot felülvizsgáló kampalai (Uganda) konferencia - B7-0265/2010

Bruno Gollnisch, Laima Liucija Andrikienė


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Clemente Mastella közli, hogy szavazógépe nem működött a Vladimír Maňka-jelentésről (A7-0158/2010) folytatott szavazáskor.

Sebastian Valentin Bodu közli, hogy szavazógépe az alábbi szavazásoknál nem működött: Vladimír Maňka-jelentés - A7-0158/2010, Ryszard Czarnecki-jelentés - A7-0096/2010, Miroslav Mikolášik-jelentés - A7-0106/2010, Az Európai Parlament 2011. évi üléseinek naptára, A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok (szarvasmarha- és/vagy sertéstrombin)- B7-0264/2010 és Ramón Jáuregui Atondo-jelentés - A7-0144/2010.


(A 13.25-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek és a Hetedik Kutatási és Fejlesztési Keretprogram egymást erősítő hatásainak megvalósulása - Az egységes piac megvalósítása a fogyasztók és a polgárok számára - Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és gazdaságélénkítés - A kohéziós politika hozzájárulása Lisszabon és az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez (vita)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek és a Hetedik Kutatási és Fejlesztési Keretprogram egymást erősítő hatásainak a városokban és régiókban, valamint a tagállamokban és az Unióban való megvalósulásáról [2009/2243(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Jelentés egységes piac létrehozásáról a fogyasztók és az állampolgárok számára [2010/2011(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Louis Grech (A7-0132/2010)

Jelentés az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságáról és a gazdaságélénkítésről [2010/2038(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Jelentés a kohéziós politikának a lisszaboni és az EU2020-célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

(O-0048/2010) felteszi: Sharon Bowles, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és megerősített gazdasági kormányzás (beleértve az euró irányítását is) az Európa 2020 stratégia keretében (B7-0212/2010)

(O-0054/2010) felteszi: Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Foglalkoztatás és szociális dimenziók az Európa 2020 stratégiában (B7-0215/2010)

(O-0055/2010) felteszi: Mary Honeyball, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az oktatási költségvetések csökkentése - Az Európa 2020 stratégia (B7-0216/2010)

Lambert van Nistelrooij, Liem Hoang Ngoc, Ricardo Cortés Lastra és Louis Grech előterjeszti a jelentéseket.

Pervenche Berès és Mary Honeyball kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Michel Barnier (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésekre.

Felszólal: Ivailo Kalfin (a BUDG bizottság véleményének előadója), Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol William (The Earl of) Dartmouth „kék kártyás” kérdésére is, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Lena Ek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Pascal Canfin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Barry Madlener, független, Gunnar Hökmark, Alejandro Cercas, Michael Theurer, Elisabeth Schroedter, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, William (The Earl of) Dartmouth, Krisztina Morvai, Lena Kolarska-Bobińska és Evelyne Gebhardt.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Robert Rochefort, Emilie Turunen, Oldřich Vlasák, Kyriacos Triantaphyllides, Timo Soini, Franz Obermayr, Jean-Paul Gauzès, Csaba Sándor Tabajdi, Carl Haglund, Bas Eickhout, Kay Swinburne, Jacky Hénin, Mara Bizzotto, Regina Bastos, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, François Alfonsi, Zbigniew Ziobro, Mario Borghezio, Bendt Bendtsen, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos és Vicky Ford.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja) és László Andor (a Bizottság tagja).

Felszólal: David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, aki válaszol Marc Tarabella kék kártyás” kérdésére is, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella és Filiz Hakaeva Hyusmenova.

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

Felszólal: Tamás Deutsch, Francesco De Angelis, Marietje Schaake, Thomas Mann, Jutta Steinruck, Bogusław Sonik, Silvia Costa, Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jan Olbrycht, Liisa Jaakonsaari, Angelika Niebler, Sylvana Rapti, Arturs Krišjānis Kariņš, Georgios Stavrakakis, Georgios Papanikolaou, Derek Vaughan, Georgios Papanikolaou, aki válaszol Sylvana Rapti „kék kártyás” kérdésére, Thomas Ulmer, Kerstin Westphal, Raffaele Baldassarre, Damien Abad, Rosa Estaràs Ferragut, Petru Constantin Luhan, Richard Seeber, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Sophie Auconie, Antonio Cancian, Diogo Feio, Veronica Lope Fontagné és Joachim Zeller.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Frédéric Daerden, Andrew Henry William Brons, Czesław Adam Siekierski, Vasilica Viorica Dăncilă, Iosif Matula, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann és Anna Záborská.

Felszólal: László Andor, Lambert van Nistelrooij, Louis Grech, Liem Hoang Ngoc és Ricardo Cortés Lastra.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.20-i jegyzőkönyv 7.4. pont, 2010.5.20-i jegyzőkönyv 7.1. pont, 2010.5.20-i jegyzőkönyv 7.5. pont és 2010.5.20-i jegyzőkönyv 7.6. pont.


11. Az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszéd európai fóruma: Új partnerség az egyetemek modernizálásért (vita)

Jelentés az egyetemek és vállalkozások közötti párbeszéd fórumáról: új partnerség az európai egyetemek modernizálásáért [2009/2099(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Marco Scurria (az előadó helyettese) ismerteti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Georgios Papanikolaou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Løkkegaard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Martin Ehrenhauser, független, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (az ITRE bizottság véleményének előadója) és Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lara Comi, Corina Creţu, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Martin Ehrenhauser, Czesław Adam Siekierski és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Günther Oettinger és Marco Scurria.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.20-i jegyzőkönyv 7.2. pont.


12. A bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatás („Kozloduj-program”)* (vita)

Jelentés a bulgáriai Kozloduj atomerőmű 1–4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatásról („Kozloduj-program”) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0581 - C7-0289/2009- 2009/0172(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Rebecca Harms előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Antonyia Parvanova (az ENVI bizottság véleményének előadója), Vladimir Urutchev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ivailo Kalfin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol Dimitar Stoyanov „kék kártyás” kérdésére is, Michail Tremopoulos, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova (az elnök megvonja tőle a szót, mivel felszólalása nem „kék kártyás” kérdés), Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miloslav Ransdorf, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Konrad Szymański, Corina Creţu, Zigmantas Balčytis, Günther Oettinger és Rebecca Harms.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.5.20-i jegyzőkönyv 7.3. pont.


13. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási rendelkezések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelettervezete az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról (D008913/02 - 2010/2684(RPS) - határidő: 06/08/2010)
utalva: illetékes: ITRE

- A Bizottság …/…/EU rendelettervezete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a IV. és V. melléklete tekintetében történő módosításáról (D009048/02 - 2010/2687(RPS) - határidő: 07/08/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság ..../....../EU rendelettervezete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az I. és III. melléklete tekintetében történő módosításáról (D009142/02 - 2010/2683(RPS) - határidő: 05/08/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A Bizottság …/…/EU irányelvre vonatkozó tervezete a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség, az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma tekintetében történő végrehajtásáról (D009281/02 - 2010/2688(RPS) - határidő: 08/08/2010)
utalva: illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság …/…/EU irányelvtervezete a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra és a bejelentési eljárásokra vonatkozó bizonyos rendelkezései tekintetében történő végrehajtásáról (D009282/02 - 2010/2690(RPS) - határidő: 08/08/2010)
utalva: illetékes: ECON
vélemény: JURI

- A Bizottság …/…/EU rendeletre irányuló tervezete (…) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kiemelt befektetői információk tekintetében, valamint a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon rendelkezésre bocsátott kiemelt befektetői információk vagy tájékoztató esetében teljesítendő különleges feltételek tekintetében történő végrehajtásáról (D009283/02 - 2010/2689(RPS) - határidő: 08/08/2010)
utalva: illetékes: ECON
vélemény: JURI


14. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 441.628/OJJE).


15. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Diana Wallis

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat